Historie

PHILIP MEIJER

organist, pianist, docent, dirigent, begeleider

Historie


De Cantorij van de Nieuwe Kerk (Rijswijk zh) in zijn huidige vorm  is ontstaan uit twee eerdere cantorijen. die na het samengaan van 3 wijkkerken eerst naast elkaar zijn blijven functioneren.

De Cantorij Nieuwe Kerk (de voormalige cantorij uit de Verzoeningskerk) en de Johannescantorij, ontstaan in de Messiaskerk, meeverhuisd bij het Samen op Weg proces naar de Johanneskerk en later naar de Nieuwe Kerk.

De eerste gezamenlijk repetitie was op donderdag 10 oktober voor het eerste gezamenlijke 'optreden' in de dienst op zondag 1 november 2015

"De Johannescantorij"

De eerste verkennende bijeenkomst van deze cantorij was op vrijdagavond 11 april 1986. Daarna waren er nog bijeenkomsten op zaterdag 3 mei en vrijdag 9 mei. in datzelfde jaar.  Op vrijdagavond 5 september 1986 en 12 september werd gerepeteerd voor de eerste dienst in de toenmalige Messiaskerk op zondag 14 september. Vanaf het eerste uur staat de Johannescantorij onder leiding van Philip W. Meijer.

De oprichting was een initiatief van een groep mensen rond ds. Christiaan Donner die in de eerste kerkdienst met medewerking van de cantorij voorging.

Nadat hervormden en gereformeerden rond de Messiaskerk en Johanneskerk samen gingen kerken in de Johanneskerk koos de Johannescantorij van de Messiaskerk voor de naam Johannescantorij. Na het sluiten van de Messiaskerk in 1992, sloot ook de Johanneskerk in 2002 haar deuren.  Er werd tijdelijk gekerkt in de Verzoeningskerk aan de van Mooklaan in de tijd dat de Licht der Wereldkerk werd verbouwd. Na de verbouwing werd deze  'omgedoopt' tot Nieuwe Kerk. Deze vernieuwde kerk werd op 10 oktober 2004 in gebruik genomen. Philip Meijer, cantor-organist van de Johanneskerk kon zijn Johannescantorij meenemen naar deze Nieuwe Kerk.

De "Cantorij Nieuwe Kerk"

Op 8 februari 1968, anderhalve maand na de ingebruikname van de voormalige Verzoeningskerk, werd op initiatief van wijkpredikant ds. Van Cruijningen een cantorij opgericht. Organist Hugo van Dalen werd de eerste dirigent en daarmee dus cantor-organist van de Cantorij van de Verzoeningskerk, die haar eerste repetitie begon met 9 leden en uiteindelijk uitgroeide tot gemiddeld zo’n 22 leden.

Vanaf het begin werd behalve uit protestantse ook uit katholieke liedboeken gezongen en werden naast strofische liederen ook onberijmde psalmen en vaste gezangen zoals Kyrie en Gloria gezongen. Jarenlang werkte de cantorij samen met het parochiekoor Resonet in Laudibus regelmatig mee aan oecumenische vieringen. Aanvankelijk werd er uitsluitend eenstemmig gezongen, maar al snel werd toch de stap gezet naar het meerstemmig zingen van liedzettingen, eenvoudige motetten en kleine cantates.

Na nog een drietal andere cantores trad in 1989 Janey Keuning-van Dam aan als cantrix, wat zij tot haar pensioen in 2015 ruim 26 jaar bleef. Nadat  in 2004 drie wijkkerken samen gingen kerken in de Nieuwe Kerk (de voormalige Licht der Wereldkerk) ging zij sindsdien door het leven  als Cantorij Nieuwe Kerk


pianoles orgelles, dirigent, koordirigent, begeleider organist kerkorganist kerkmusicus cantor pianoleraar Rijswijk z-h, pianodocent orgeldocent orgelleraar koorbegeleider, continuo-speler

Philip Meijer voor de Thomaskirche in Leipzich